Regulamin

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Witryny lub Serwisu oraz innych domen, wskazujących na poszczególne części Serwisu, jak również Aplikacji Mobilnej.

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsza witryna internetowa (z wyłączeniem stron/witryn/portali, do których prowadzą linki z niniejszej strony) jest prowadzona przez Morphosis Agnieszka Szotek z siedzibą w Sosnowcu.
  2. Dostawcą usług hostingowych jest Linuxpl.com.
  3. Wejście na tę stronę internetową jest równoznaczne z zaakceptowaniem wiążącego charakteru niniejszej informacji prawnej. Użytkownik niewyrażający zgody na przestrzeganie postanowień niniejszej informacji jest proszony o niekorzystanie z niniejszej strony internetowej. Inne strony internetowe Morphosis mogą podlegać odmiennym warunkom, z którymi należy zapoznać się odrębnie.
 2. Prawa własności intelektualnej
  1. Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym w szczególności prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych przysługujące w odniesieniu do wszelkich tekstów, ilustracji, dźwięków, oprogramowania i innych materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej stanowią własność Morphosis Agnieszka Szotek, lub objęte są zezwoleniem na ich wykorzystanie udzielonym przez odpowiedniego właściciela.
  2. Użytkownik strony może drukować części strony lub pobierać je na twardy dysk komputera i przekazywać innym osobom, pod warunkiem, że zawsze podaje źródło i autora oraz czyni to wyłącznie w celach informacyjnych lub innych celach dopuszczalnych w ramach obowiązujących przepisów prawa.
  3. Bez uprzedniej pisemnej zgody Morphosis użytkownik strony nie może:
   1. wykorzystywać (kopii/części) niniejszej strony internetowej lub oznaczeń zawartych w  jej treści w celach komercyjnych;
   2. modyfikować (części) niniejszej strony internetowej ani włączać jej do treści innych opracowań (takich jak np. dokumenty papierowe, blogi lub strony internetowe osób trzecich).
 3. Treść strony
  1. Niniejsza strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o firmie i jej usługach i produktach, i o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych.
  2. Treści zawarte na niniejszej stronie zgromadziliśmy z najwyższą możliwą starannością.
  3. Ze względu na informacyjny charakter strony, osoby pragnące skorzystać ze strony w innych celach niż dla celów uzyskania ogólnych informacji o firmie i jej produktach i usługach, proszone są o bezpośredni kontakt i potwierdzenie informacji z przedstawicielami firmy.
 4. Odpowiedzialność
  1. Morphosis ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania niniejszej strony internetowej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  2. Strony, do których linki znajdują się na niniejszej stronie Niniejsza strona może zawierać odesłania (np. w formie hyperlinków, bannerów lub przycisków) do innych stron internetowych, które dotyczą poszczególnych aspektów
 5. Udostępnione informacje
  1. Udostępnienie danych osobowych oznacza zgodę na otrzymywanie informacji od Morphosis oraz zobowiązanie do przestrzegania zasad współżycia społecznego i prawa podczas korzystania ze Strefy Klienta.
  2. Udostępnione informacje w postaci danych osobowych nie będą rozpowszechniane sprzedawane, przekazywane odpłatnie czy nieodpłatnie osobom trzecim.
  3. Udostępnienie innych informacji lub materiałów Morphosis jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie przez nas tych informacji lub materiałów wedle naszego uznania, oraz jest potwierdzeniem, że wykorzystywanie tych treści nie stanowi naruszenia praw innych osób.
 6. Ochrona danych
  1. Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko i adres e-mail) udostępniane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej będą wykorzystywane wyłącznie w sposób zgodny z postanowieniami informacji o ochronie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności przed przekazaniem firmie jakichkolwiek danych.
 7. Kontakt
  1. W przypadku pytań lub skarg dotyczących niniejszej strony internetowej, prosimy o korzystanie z następujących danych kontaktowych: e-mail: kontakt@morpshosis.pl.
 8. Pozostałe postanowienia
  1. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania w przyszłości zmian i modyfikacji niniejszej informacji prawnej. Niniejsza informacja prawna oraz korzystanie z niniejszej strony internetowej przez osoby ją odwiedzające podlegają przepisom prawa polskiego.