Written by

Mistrz i Uczeń
Kto jest mistrzem a kto uczniem? Mistrz zawsze się uczy i rozwija. Nawet od ucznia. Bez wiecznej gotowości do nauki nie byłby mistrzem. Uczeń podąża za mistrzem. Ale skoro mistrz od niego się uczy, to czyż nie staje się również mistrzem?

Dodaj komentarz